Haigekassa

Kontaktid

 

Eesti Haigekassa

  

Terviseamet

Ravijärjekorra pidamise kord

 

OÜ Hampel peab ravijärjekorda infosüsteemis „Hammas“

Järjekorda registreerib hambaraviõde või hambaarst:

 • Hambaraviteenuse osutaja tegevuskohas Vabaduse 26-221, Valga linn
 • Telefoni teel numbril 7655313

Patsiendi järjekorda registreerimine on tagatud:

E 8.00-17.00

T 8.00-17.00

K 8.00-17.00

N 8.00-17.00

 

Järjekorda registreerimisel kantakse registrisse järgmised andmed:

 1. Patsiendi ees- ja perekonnanimi, isikukood, selle puudumisel sünniaeg
 2. Planeeritav vastuvõtuaeg
 3. Planeeritava tervishoiuteenuse näidustus
 4. Patsiendi kontaktandmed
 5. Patsiendi ravijärjekorda registreerimise kuupäev
 6. Ravijärjekorras muudatuste tegemise kuupäev ja põhjus (ravijärjekorras ette-või tahapoole viimine või ravijärjekorrast väljaarvamine)
 7. Ravijärjekorda panemise kood1 kui ooteaeg ületab Eesti Haigekassa nõukogu poolt kinnitatud ravijärjekorra maksimumpikkust
 8. Märge, et patsienti on teavitatud ravijärjekorras muudatuse tegemisest
 9. Patsiendile antakse kirjalik meeldetuletus vastuvõtuaja ja tervisoiuteenust osutava arsti andmetega

Registreeritakse esimesele vabale vastuvõtuajale.

 

OÜ Hampel

Tel. 7655313

e-mail: info@hampel.ee

Haigekassa

 

OÜ Hampel on Eesti Haigekassa lepingupartner:

 

 1. Haigekassa tasub alla 19-aastaste kindlustatute hambaravi eest

 

 1. Vältimatu hambaravi osutamine täiskasvanutele. Tasuta hambaravi osutatakse juhul, kui abi edasilükkamine või selle andmata jätmine võib põhjustada abivajaja surma või püsiva tervisekahjustuse. Vältimatut abi osutatakse selliste erakorraliste seisundite korral, mis vajavad hamba väljatõmbamist või mädanikukolde avamist. Seda, kas tegemist on vältimatu abiga, otsustab hambaarst.

 

 1. Täiskasvanute hambaravihüvitis.
 • Alates 1. jaanuarist 2018 saavad kõik täiskasvanud ravikindlustusega inimesed aastas 40 eurot hambaravihüvitist, kusjuures patsient ise tasub vähemalt 50% arvest.
 • Hüvitis kehtib esmavajalikele hambaraviteenustele. Kõigi nende teenuste eest, mis ei kuulu hüvitatavate teenuste nimekirja, tuleb tasuda täishinda. Lisaks on teenuseosutajal õigus patsiendilt küsida visiiditasu kuni 5 eurot (v.a rasedad).
 • Soodustuse summa arvestatakse raviarvelt maha kohe maksmise hetkel ning tagantjärele ei pea esitama ühtegi avaldust ega dokumenti.
 • Hüvitise suurust ja jääki saab kontrollida riigiportaalist eesti.ee teenuse alt „Hambaravi- ja proteesiteenuste info“.
 • Alates 1. jaanuarist 2018 saavad lapseootel naised ja alla üheaastaste laste emad hambaravihüvitist kuni 85 eurot aastas, kusjuures patsient ise tasub vähemalt 15% arvest ise.
 • Vanadus- ja töövõimetuspensionärid, osalise või puuduva töövõimega inimesed ja üle 63 aastased eakad saavad hambaravi jaoks hüvitist 85 eurot aastas, kusjuures patsient tasub ise vähemalt 15% arvest.

Haigekassa hinnakiri:

https://www.haigekassa.ee/esmavajalike-hambaraviteenuste-piirhinnad

 

 

 1. Proteesihüvitis. Proteesihüvitisele on õigus
 • pensionäridel, kellel on riikliku pensionikindlustuse seaduse alusel määratud töövõimetuspension või vanaduspension
 • osalise või puuduva töövõimega inimestel
 • üle 63-aastastel inimestel
 • Alates 1. juulist 2017 on hambaproteeside hüvitise summa kolmeks aastaks 260 eurot.